Bestil et tilbud

El eller vand – Gulvvarme?

Det er et spørgsmål som stilles ofte, når man overvejer gulvvarme. Elektrisk eller hydronisk?

Almindeligvis også omtalt som tør (elektrisk) eller våd (vand).


Lad os starte med det elektriske system – Hvad er fordelene?

De kan leveres og installeres af professionelle virksomheder eller endda findes og købes direkte hos et byggemarked. De kan være tiltalende, på grund af de lave priser, installationsomkostninger, og har den ekstra fordel, at de har en lav profil, så gulvopbygningen holdes på et minimum. Du kan endda finde afretningssystemer, som kan installeres i en traditionelt afretningslag, og som normalt er en omkostningseffektiv metode til installation i nybyggeri. Elektriske gulvvarmemåtter af høj kvalitet kan være mere robuste og er i stand til fremragende W/m2 output. Brug af gulvsonder betyder, at gulv-/overflade- temperaturen også kan styres nøjagtigt, hvilket også er et must for at sikre, at enhver overophedning og skader på gulvbelægningen forhindres. Det anbefales, at elektrisk gulvvarme system tilsluttes en sikringsudløber med en RCD på kredsløbet for isolering. Meget velegnet til små områder på op til 10 m2, f.eks. baderum (ikke primære boligareal).


Og ulemperne?

De samlede driftsomkostninger for elektrisk gulvvarmesystem anses for at være den største ulempe. Selvom elektriske systemer er meget billigere at installere sammenlignet med et vandbaseret system, bliver fordelene ved at spare penge på den første installation snart opbrugt af dine månedlige energiregninger. Dette er lettere at forstå, når du gennemgår fordelene ved et gulvvarmeanlæg på vand, og hvordan det fungerer, ved at bruge vand fra det eksisterende centralvarmesystem, men køre systemet ved en meget lavere temperatur. Elektriske systemer tages normalt kun i betragtning ved installation i små eller vanskelige områder i stedet for i hele huset. Nogle elektriske GV-leverandører er også kendt for at anbefale et vandbaseret system, da driftsomkostningerne igen vil være billigere. Pålidelighed af elektriske systemer er også noget, der skal overvejes. Med de fleste online anmeldelser eller feedback, får El baserede GV anlæg en betydelig mere negativ respons, baseret på brugeroplevelser hvor anmeldelserne oftest går på for høje driftsomkostninger, dårlige elektriske systemer eller installation. Man går derfor tilbage til konventionel radiator og slukke helt for det elektriske GV-system. Driftsomkostningerne er overskuelige i de øjeblik systemet installeres i små områder (op til 10m2) og ikke bruges som primær varmekilde og/eller ikke installeres i primære opholdsområder såsom køkken/alrum og stuer mv.


Og nu til systemet på vand – Hvad er fordelene?

Den største fordel er de samlede driftsomkostninger, når først systemet er blevet installeret. Ved at tage vandet, der bruges i det nuværende centralvarmesystem, der normalt forsyner radiatorer, blander de manifolder, der kræves for at køre et vådt GV-system, den normale 70°C gennemløbstemperatur ind i en blandepumpe for at lede vand med lavere temperatur gennem rørene der er under gulvbelægningen. Da, et vandbåreret GV-system bruger lavere temperaturer, fjerner du ikke kun en procentdel af din samlede energiregning, det har også vist sigt at være 25% mere effektivt end at bruge radiatorer, når det er tilsluttet en kondenserende kedel. Individuel zoneinddeling (flere rumtermostater) giver dig mulighed for at styre det vandbaserede system, med et større komfort- og detaljeniveau samt øget effektivitet. En anden stor fordel ved det vandbaserede system er dens evne til at tilsluttet vedvarende energi teknologier, såsom jordvarmeanlæg, luft til vandvarmepumper og solvarme. Et gas- eller oliefyr opvarmer vand overalt til en temperatur på 65-85°C, mens en varmepumpe generer varmt vand på omkring 40°C. Forskellige systemer af vandbåren GV-systemer er tilgængelige på markedet, rør installation i det støbte undergulv eller til installation på en tørkonstruktion (strøer), og er for det meste installeret som en primær varmekilde i hele arealet og fjerner behovet for radiatorer, så længe isoleringen i ejendommen lever op til rimelige standarder. Der er mange forskellige metoder til at installere våde systemer at vælge imellem. Hvorfor vælge JK til at installere dit GV-system? Så bliver du nød til at læse videre.


Så, hvad er ulemperne?

De første installationsomkostninger. I modsætning til elektrisk installation, som er billigere, har vandbåren systemer en højere installationsomkostning på grund af de anvendte materialer, såsom manifold, cirkulationspumpe, og gulvvarmeslanger (JK Flextube). Bekymringer om lækage i rørene, når de lægges under gulvet er også en hovedbekymring, hvor de fleste mennesker afskrækkes af potentialet for, at der opstår en sprængning eller lækage under gulvet, når rørene og den endelige gulvfinish er lagt. De fleste udbydere af GV-systemer vil dog garantere deres rørføring i 50-100 år, da rørmaterialet er ekstremt holdbart. Almindeligt kendt som PE-RT eller PEX, som er flerlags rørprodukter. Kun nogle få udvalgte vandbårne GV-leverandører vil levere den ”fulde” installation. Det betyder, at de fleste sørger for design og forsyning, leverer og installerer, hvorimod de fleste systemer stadig skal tilsluttes centralvarmesystemer af en lokal registreret VVS/EL installatør og derefter forsyne og tilpasse ledningscentre og rumtermostater. Endelig, i modsætning til elektriske systemer, der er forbundet til et stik og kontrolleres ved enten at være tændt eller slukket, kræver et vådt GV-system en manifold for at have hele fremløbs- og returrør forbundet til det. Folk tager ofte fejl af en manifold for at være på størrelse med en traditionel radiator, men det er ikke tilfældet, da det er en lille enhed, som nemt kan pakkes ind eller skjules i et skab. Det skal dog ideelt set være centralt placeret på samme etage (baseret på større installationer) for at sikre, at metervis af fremløbs-/returrør holdes på et minimum. Dette sikrer en effektiv og endnu mere effektiv drift af systemet.


Hvorfor så vælge gulvvarme overhovedet? Hvad er fordelene sammenlignet med radiatorer?

Flere og flere vælger gulvvarme, fordi fordelene er meget klare. Til at starte med giver gulvvarme det mest behagelige og ensartede varmeniveau. Forskning har vist, at ved at bruge gulvvarme er den ideelle rumtemperatur cirka en til to grader celcius lavere sammenlignet med andre traditionelle varmesystemer. Husk på, at én grad celcius reducerer energiforbruget med fem til ti seks procent! Derudover er gulvvarmeanlæg kategoriseret som lavtemperaturvarme (LTV). Det betyder, at de nemt kan kombineres med andre varmesystemer, der allerede er på plads på grund af den lave temperatur på fremløbsvandet, som er under 55°C. Dette inkluderer f.eks. højeffektive (HE) kedler, som når deres maksimale effektivitet under den samme indstillede fremløbstemperatur. Udover det, er der fordele ved ikke at have radiatorer længere. Sparer plads, er mere hygiejnisk, muliggør fleksible rumindretninger (møbler) og ingen risiko for at kommer til at skade eller brænde sig fra en varm radiator. Åbne bolig arealer tillader ofte ikke radiatorer, i betragtning af det lave antal vægge og større glasarealer. Endelig udnyttes varmepumper, solvarmevandvarmere og andre vedvarende varmekilder ikke til deres fulde potentiale, når temperaturer over 55°C bruges, fordi de er lavet til lavere fremløbstemperatur. Da, disse bæredygtige varmekilder sandsynligvis vil blive installeret hyppigere i de kommende år, er vi overbeviste om, at gulvvarme er fremtidens løsning.


Så hvorfor vælge JK gulvvarmesystem? Hvad gør os unikke og anderledes end andre?

Topafretningslaget på dit eksisterende gulv er rillet ved hjælp af vores specialdesignede og patenterede gulvsliber. Dette fjerner behovet for at ændre undergulvet ved enten at skulle grave det ud eller hæve det, hvilket ofte er meget dyrt eller kompliceret. JK gulvsliberen fræser riller i afretningslaget, som gulvvarme-rørene føres ned i. Den indbyggede støvsuger med aftagelig cylinder, giver en opretholdt støvfri drift under hele installationsprocessen. Da, JK-metoden anvender en specialkonstrueret industri diamantslibeskive kan vi arbejde på 99% af alle gulvoverflader, hvilket gør det unødvendigt at fjerne eller hæve det eksisterende afretningslag. Ydermere er det også muligt – nemt at installere JK gulvvarmesystemet i forskellige underlag, som traditionelt afretningslag, beton og trægulve. Til sidstnævnte gulvtype kræves almindelige tørkonstruktionsplader såsom fibergips, for at fuldføre en skræddersyet JK GV-installation. Et andet ønskeligt træk ved gulvvarme er, at det er mere behageligt og energieffektivt. Da, varmerørene er installeret direkte under gulvets overflade, kan gulvtemperaturen stige meget hurtigere, så rumtemperaturen kan styres meget mere præcist. Som et resultat er dit energiforbrug lavere og derfor også din energiregning! På grund af den lave gennemløbstemperatur (35-45°C), der kræves af JK gulvvarmesystemet, er det desuden et fremragende aktiv, som nemt kan kombineres med andre moderne og vedvarende energikilder.