Bestil et tilbud

‘Med hensyn til JK´s GV-system, er det rigtig godt til eftermontering og faktisk i mange tilfælde også til nybyggeri. Hvis der ikke er mulighed for at udgrave gulvene eller hæve dem, så er dette system at gå efter. Hvad du sikkert vil have fået at vide af andre er, at der er meget varmetab gennem gulvet, og det er korrekt, der er et rimeligt stort varmetab, de fleste stueplan er bygget direkte på underlaget. Hvis det er, så er perimetertabene højere end normalt (hvor gulvet er i tæt kontakt med ydervæggen), men tabene i midten af arealet ville ikke være så store, når først den når en ligevægt, da jorden så giver en høj termisk masse at komme igennem for at kunne nå de udvendige luftventilationer. Det er rimeligt at sige, at isolering er bedst under gulve, men det er ikke altid muligt eller praktisk. JK´s system er et skøn mellemvej, idet det vil have et lidt større varmetab gennem gulvet, fordi det ikke har fået isoleringen, men det vil gøre dig i stand til at køre en varmepumpe ved lavere temperaturer end radiatorer, derfor i forhold til den samlede energi effektivitet, den lavere driftstemperatur for en varmepumpe og GV uden isolering vil sandsynligvis være bedre end at bruge radiatorer og en varmepumpe med højere temperatur – ikke tale om de andre fordele ved varmtvandsgulvvarmesystemet i forhold til radiatorer – Certificeret Geo-Exchange Designer

Isolering

Ok, lad os starte her; Målet er at få et varmt, hyggeligt hus med varmt vand gulvvarme (UFH) ingen radiatorer, og det hele med rimelige driftsomkostninger og ikke udlede mere CO2, end det skal. Først bekymring for mange: Gulvisolering?! Lad os tale om isolering!

Inden der redegøres for de forskellige gulvkonstruktioner og påvirkningen af gulvisolering, er det vigtigt at have den rette forståelse for det (samlede) varmetab i din bolig. Varmetab kan opdeles i 5 separate områder: Vægge (35%), tag (25%), døre/træk (15%), gulv 815%) og vinduer (10%). Denne fordeling kan delvist logisk forklares, fordi varmen stiger, og derfor er varmetabet gennem tage og vægge mere stringent end gennem gulve.

Næste skridt er at over mulighederne for at anvende isolering. Isolering af dit loft er måske den nemmeste af alle de energibesparende forbedringer i hjemmet, og det er også inden for de fleste gør-det-selv personers muligheder. Vægge, vinduer er de næste elementer at undersøge. Der er gode løsninger på markedet som termoruder (også støjdæmpende) og massiv- eller hulmursisoleringsprodukter, som kan påføres selv eller af en specialist. For det fjerde: Gulvisoleringen. Dette kan være det sværeste af alt på grund af (a) ingen plads under gulvkonstruktionen eller (b) en betydelig gulvopbygning, som ikke er mulig eller praktisk. Desuden er arealet under huset generelt varmere end luften omkring huset, og derfor vil det være længere nede på din prioriteringsliste.

’Temperaturforskellen mellem et indre rum og arealet under huset er væsentligt mindre end temperaturforskellen mellem det indre rum og udeluften. Generelt har nyere forskning (George, Geens & BFF, Forår 2006) vist, at solid stueetageisolering som et supplement til velisolerede vægge og tag bidrager meget lidt til bygningens samlede termiske ydeevne. Designeren bør balancere den eller de ekstra fordele, der er forbundet med at installere et nyt dæk med omkostningerne, marginale kulstofgevinster og pragmatik involveret’.

Det er trods alt tid til at forklare nogle forskellige gulvkonstruktioner og udviklingen af betongulve. Betongulve var ikke ukendte i 1930´erne, men de blev mere almindelige i 1950´erne. Gulvet er dybest set en plade af beton understøttet af jorden direkte under det og ret uafhængig af de omgivende vægge

 

Et typisk hus fra 1950´erne kan bestå af et lag af sten/mursten, en 100/125(mm) betonplade og gulvbelægning. Dette er ofte træ eller Vinylgulve. Fra midten af 1060´erne til midten af 1980´erne bestod et gulvet typiske af beton, en lufttæt membran og polyethylen og en gulvbelægning. Siden midt 1980´erne har reglementerne krævet isolering i stueetager, et betongulv kan betegnes som ’koldt’, det vil sige beton placeret under isolering eller ’varmt’, det vil sige betonen over isoleringen.

Der er tre generelle typer af stueetage konstruktioner:
• (a) Fast gulv; Nederst sand, med et lag beton over. For at sikre en jævn finish på gulvet lægges et lag afretningslag over toppen af betonen, som består af sand og cement.
• (b) Ophængt gulv; Ophængt gulv: Nederst et lag beton støbt på tværs med ventilerede mellemrum mellem undersiden af tømmeret og betonen. Trægulvbjælkerne lægges normalt på tværs af det korteste spænd fra væg til væg med et mellemrum nedenunder. Isolering kan placeres mellem strøerne, ved at tage gulvbelægningen op.
• (c) Suspenderet betongulv; Suspenderet betongulv: Denne konstruktion er ligesom trægulvet, men bruger præfabrikerede betonplanker eller bjælker med betonklodser lagt mellem bjælkerne.

Selvfølgelig er en isoleret gulvkonstruktion mere effektiv end et uisoleret gulv og vil reducere varmetabet. Dette vil have en positiv indflydelse på dit energiforbrug. En opdeling i omkostninger, undersøgelse af praktiske og potentiel tilbagebetalingstid kan være nyttig ved at træffe din beslutning om at investere eller ikke investere i gulvkonstruktionen:

1. 1. Den billigste løsning er at efterisolere ovenpå et massivt betongulv, dette vil naturligvis have en væsentlig indflydelse på gulvhøjdeopbygningen og kan forstyrre døre, trin eller loftshøjde. I 1990’erne blev 50(mm) betragtet som tilskrækkelig isoleringstykkelse, men nu anses 70(mm) som minimum. Tilføj 60(mm) afretningslag og en gulvbelægning, og niveauet stiger med tæt på 150(mm). Anbefalet gulvisolering er et lag 70(mm) polyurethanisolering. Polyurethan udkonkurrerer polystyren og har en større densitet. 2. At eftermontere isolering under det faste gulv: det er kun værd at grave gulvet ud, hvis du skal i gang med en større renovering. Modregne omkostningerne – tilbagebetalingstid – og energibesparelsen er vigtig.

 

Tal angiver, at isolering under gulvet i stueetagen vil spare omkring kr.350 til kr.600 om året på energiomkostninger. For mange er disse tal ikke værd at forbedre gulvkonstruktionen, fordi investeringen kan være langt mere effektiv i et andet område af huset. 3. Endelig, hvis du tilføjer ekstra isolering til dine gulve, skal arbejdet overholde de relevante reglementer, det er dit ansvar at overholde. I Danmark skal gulvet opnå en U-værdi på 0,20W/m2k eller mindre. U-værdien er et mål for, hvor hurtigt varmen vil bevæge sig gennem gulvet. For at opnå denne standard har du normalt brug for mindst 70(mm) højydende skumisolering. Skal du udskifte mindst halvdelen af et gulv, så skal du isolere efter disse standarder.

Sammenfattende: Huse bygget før midten af 1980´erne kræver ikke gulvisolering for at overholde bygningsreglementet. Massive gulve blev mere populære efter 1950´erne, og de er i forskellige konfigurationer, største forskel: med eller uden sand/cement afretningslag på toppen. Det er klogere at påføre isoleringsmaterialer i tag, vægge og døre, før du investerer i gulvkonstruktionen. Når alt kommer til alt, overvejer man stadig at forbedre gulvisoleringen, så er der to måder at gøre det på: Ovenpå eller under. Husk: (a) ovenpå: forårsager en betydelig gulvopbygning eller (b) nedenunder: Dyrt og lang tid til projektet.

Anbefaling, da varmetabet gennem gulvet tæller for en relativt lille andel af det samlede tab, anbefaler vi at fokusere på de elementer, der er mere omkostningseffektive (samme investering større resultat) som tag og vægge. I betragtning af, at den faktiske energibesparelse i gennemsnit er omkring kr. 500 om året, er det ikke attraktivt at investere i gulvkonstruktioner i betragtning af tilbagebetalingstiden. Desuden tæller udskiftning af dine radiatorer med et GV-system for en betydelig besparelse i sig selv. Endelig anbefaler vi samlet set at forbedre isoleringsmaterialer inden for rimelighedens grænser og skifte fra traditionel opvarmning (radiatorer) til et lavtemperatur varmtvands GV-system. Efter vores mening det bedste fra begge verdener!

JK`s gulvvarme GV-system er et eftermonteret varmtvandsgulvvarmesystem, som kan monteres i alle solide gulvkonstruktioner uden gulvopbygning. Hvis der er tale om gulvkonstruktion (a) massivt gulv eller (c) nedhængt betongulv: JK´s system kan skæres direkte ind i gulvkonstruktionen. I tilfælde af (b) hængende trægulv skal der påføres en fibergipsplade ovenpå, og JK´s system skæres ind i disse plader. Kontakt os for mere information.